תמונות

אלו תמונות שונות של מנחם. נקבל בברכה כל תמונה נוספת שברשותכם.
ניתן לשלוח את התמונות במייל לכתובת זו: barak@tween-id.com