Currently Browsing: הודעות

שנה לפטירת מנחם

האזכרה לשנה לפטירת מנחם תערך בתאריך ד' אדר 27/2/12 ביום שני בשעה 16:00 בבית הקברות במושב

לאחר מכן תפילת מנחה וסיום מסכת לעילוי נשמתו בבית המדרש במושב

 

גילוי מצבה

גילוי מצבה ואזכרה תערך ביום שישי הבא ב' באייר 6/5/11 בשעה 10:00 במושב